كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) گروه گيف دوني

گروه گيف دوني
[ شناسنامه ]
کتب شيمي دوره دوم متوسطه - چاپ 93 ...... سه شنبه 94/8/5
معرفي کلينيک مجازي دبيرخانه راهبري شيمي ...... چهارشنبه 94/7/15
کلينيک مجازي گروه استان ...... شنبه 94/7/4
فرهنگ اصطلاحات جغرافيايي ...... جمعه 93/12/29
سوالات مطالعات هفتم ...... پنج شنبه 93/12/28
دانلود بروشور اعلام نتيجه ارزشيابي توصيفي ...... چهارشنبه 93/10/24
دانلود نمون برگ فهرست محتوا ...... چهارشنبه 93/10/24
دانلود نمون برگ ارزيابي والدين ...... چهارشنبه 93/10/24
پاور پوينت آموزش مختصات ...... چهارشنبه 93/10/10
پاورپونت مساحت و فرمولهاي آن ...... چهارشنبه 93/10/10
دانش آموزان تنبل و زرنگ را بشناسيد ...... چهارشنبه 93/9/26
درس پژوهي چيست ...... چهارشنبه 93/9/26
چگونه معلم موفق باشيم ...... چهارشنبه 93/9/26
روشهاي مديريتي مدارس موفق ...... چهارشنبه 93/9/26
آزمون پيشرفت تحصيلي ...... سه شنبه 93/9/25
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها