كل عناوين نوشته هاي گروه گيف دوني

گروه گيف دوني
[ شناسنامه ]
طرح درس پرواز کن کتاب تفکر و پژوهش ششم ...... سه شنبه 96/9/21
طرح درس فارسي دوم - درس نوروز ...... دوشنبه 96/9/13
طرح درس ساليانه قرآن هشتم ...... جمعه 96/9/10
طرح درس سالانه قرآن هفتم ...... دوشنبه 96/9/6
طرح درس ساليانه اجتماعي ششم ...... يكشنبه 96/8/28
دانلود طرح درس سالانه قرآن ششم ...... شنبه 96/8/27
طرح درس اجتماعي سوم بخش محيط زيست ...... چهارشنبه 96/8/24
طرح درس سالانه از کتاب قرآن پايه سوم ابتدايي ...... يكشنبه 96/8/21
طرح درس سالانه بنويسيم پنجم ...... جمعه 96/8/19
طرح درس اثر گرما بر مواد - علوم سوم ...... سه شنبه 96/8/16
طرح درسي از رياضي اول - نماد عدد 3 ...... دوشنبه 96/8/15
طرح درس روزانه علوم سوم بخش مهره داران ...... چهارشنبه 96/8/3
طرح درس سالانه استاندارد علوم تجربي پنجم ...... سه شنبه 96/8/2
طرح درس سفر انرژي علوم ششم ...... يكشنبه 96/7/30
طرح درس سالانه استاندارد تاريخ چهارم ...... شنبه 96/7/22
   1   2      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها